Eurojam 2014 – Modlitwa Eurojamu

Dobry Ojcze, Źródło Życia, Ty kochasz każde z Twoich dzieci, znasz je wszystkie z imienia, otwórz nasze serca na niezwykłe braterstwo, do którego nas powołałeś, żeby służyć sobie nawzajem. Niech nasz ruch i projekt Eurojamu, który przygotowujemy, będzie spokojnym i olśniewającym znakiem tego braterstwa dla świata.

Panie Jezu, Książe Pokoju, Ty wzywasz każdego z nas do pójścia i podążenia za Tobą, żeby zobaczyć, gdzie mieszkasz, abyśmy mogli żyć w Twojej obecności. Daj nam łaskę zostawiania naszych wygód i tego, co dla nas pewne, otwórz skarby Twego serca dla nas i rozpal w nas Twój ogień cierpliwego i ufnego miłosierdzia w trakcie przygotowań projektu Eurojamu.

Duchu Święty, Ojcze biednych, broń nas od wszystkiego, co mogłoby nas oddzielić lub powstrzymać od podążania za Chrystusem w naszej pracy. Ty jesteś siłą i łagodnością, Ty gromadzisz wszystkich ludzi w radości komunii, bądź więzią naszej jedności, mocą przewodnią naszej pracy i uczyń ją owocną na chwałę Bogu.

Nasza Pani, ukoronowana gwiazdami, módl się za nami i prowadź nas!

Amen