ORGANIZACJA I ZARZĄD

Na czele U.I.S.G.S.E – F.S.E stoi Rada Federalna, Biuro Rady Federalnej oraz Komisariat Federalny.

Rada Federalna składa się z przedstawicieli wszystkich zrzeszonych Stowarzyszeń. Zwykle zbiera się raz do roku, w październiku. Jej zadaniem jest m.in. określanie programu działania FSE, podejmowanie decyzji odnośnie do przyjmowania nowych stowarzyszeń do FSE, zatwierdzanie federalnego raportu finansowego, wybór członków do Biura Rady Federalnej oraz komisji specjalnych. 

Biuro Rady Federalnej składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady federalnej oraz z komisarza federalnego. Duszpasterz ekipy federalnej i ewentualny zastępca lub zastępcy komisarza federalnego uczestniczą w posiedzeniach biura, stanowiąc głos doradczy. Biuro federalne, którego prace koordynuje komisarz federalny, odpowiada za bieżące prowadzenie spraw Federacji.

Komisarz Federalny odpowiada za zarządzanie całą Organizacją. Utrzymuje kontakt ze wszystkimi Stowarzyszeniami, przekazuje informacje, śledzi ich rozwój i stwarza warunki do owocnej współpracy. W tych zadaniach wspiera go Komisariat Federalny.

 

Na chwilę obecną, funkcje federalne pełnią:

 • Komisarz Federalny: Nathalie Flama (Belgia)
 • Przewodniczący Rady Federalnej: Jean-Luc Angélis (Francja)
 • Wiceprzewodniczący Rady Federalnej: Joanna Skowrońska (Polska)
 • Sekretarz Rady Federalnej: Robin Sébille (Francja)
 • Skarbnik Rady Federalnej: Tanguy Desrousseaux (Luksemburg)
 • Duszpasterz Federalny: Ojciec Thomas Michelet (Francja)
 • Koordynator projektów międzynarodowych: Eléonore Taylor (Francja)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rada Federalna 2018 – Saint-Cergue (Szwajcaria)