INFORMACJE I UWAGI PRAWNE

INFORMACJE REDAKCYJNE

Właściciel strony

Union internationale des Guides et Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Européen (UIGSE-FSE) (Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego). Organizacja jest zarejestrowana w subprefekturze Fontainebleau (Francja) pod numerem W774002350.

Adres Biura: – « Le Relais de Poste » – CS 80594 Route de Montargis  – 77570 CHÂTEAU-LANDON – Francja (France)

Organizacja uznana przez Radę Europy ze statusem członkowskim w dniu 12 marca 1980 r., uznana przez Papieską Radę ds. Świeckich, dekretem 1130/03 / AIC-a z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Zespół redakcyjny

Szef publikacji: Nathalie Flama

Redaktor naczelny: Eléonore Taylor

Kontakt: communication@uigse-fse.org

ZAWARTOŚĆ – PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści, zdjęcia oraz ilustracje publikowane na tej stronie są chronione prawami autorskimi francuskiego i międzynarodowego prawodawstwa w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej. 

Jakiekolwiek odwzorowywanie lub odtwarzanie treści, w całości lub częściowo, bez zgody autora lub innych osób upoważnionych jest niezgodne z prawem. To samo dotyczy tłumaczenia treści na inne języki, przerabiania lub przekształcania w jakikolwiek sposób zawartości strony czy korzystania z układu i sposobu rozmieszczenia treści (artykuł § L122-4 Francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej).

Odtwarzanie treści bez pisemnej zgody Union internationale des Guides et Scouts d’Europe (Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy) jest surowo zabronione.

HOST WITRYNY

OVH SARL

140, quai du Sartel

59100 ROUBAIX – Francja (France)

Telefon: +33 3 20 20 09 57

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przestrzeganie obowiązujących przepisów

Przestrzegamy wszelkich zapisów prawnych odnoszących się do komunikacji w ujęciu ogólnym, a w szczególności komunikacji internetowej. Strona www.uigse-fse.org jest zgodna z wymogami obwiązujących praw ochrony prywatności i wolności osobistej użytkowników. Żadne dane osobowe nie są przechowywane bez Twojej wiedzy. Nie ujawniamy danych naszych członków i ofiarodawców.

Zasady gromadzenia danych osobowych – prawa użytkowników

Informacje zbierane za pomocą formularzy są przechowywane w plikach komputerowych przez Union internationale des Guides et Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Européen (UIGSE-FSE) (Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego) w celach wymienionych w tych formularzach (kontakt, subskrypcja newslettera, darowizny). 

Adresy e-mail lub jakiekolwiek inne dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez określony czas, niezbędny do ich przetworzenia i są one dostępne wyłącznie dla administratora strony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do dostępu do dostarczonych danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. W tym celu skieruj prośbę do administratora strony drogą elektroniczną na adres e-mail: communication@uigse-fse.org lub drogą pocztową na adres Biura wymieniony na początku sekcji INFORMACJE I UWAGI PRAWNE

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Union internationale des Guides et Scouts d’Europe (Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy) nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści do których kieruje lub z którymi łączy niniejsza strona internetowa, instalację oraz korzystanie z programów, gier… Pod żadnym warunkiem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za awarie lub jakiekolwiek inne zakłócenia spowodowane ich użytkowaniem na urządzeniach odwiedzających.

UIGSE-FSE dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone na tej stronie treści były wiarygodne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieścisłości ani za skutki, jakie spowoduje korzystanie z tych informacji.