Prawo Harcerskie i Zasady Podstawowe

Prawo Harcerskie jest kompasem harcerza i harcerki, którzy deklarują w dniu swojego Przyrzeczenia przestrzegać go wiernie przez całe swoje życie. Prawo jest jednym z najważniejszych narzędzi pedagogiki harcerskiej, która jest wychowaniem do wolności: człowiek prawdziwie wolny to taki, który potrafi korzystać ze swojej woli i przestrzegać Prawa. Zobowiązanie to pomaga też nieustannie szukać Boga i służyć Mu w codziennym życiu.

PRAWO

Prawo Harcerza (Skauta)

 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Prawo Harcerki (Przewodniczki)

 1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerka jest przyjacielem wszystkich i siostrą dla każdej innej Harcerki.
 5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
 6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerka jest panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach.

 

ZASADY PODSTAWOWE

Zasady podstawowe Harcerza (Skauta)

 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerz jest wierny swojej ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerz, syn chrześcijaństwa, jest dumny ze swej wiary; pracuje sumiennie, aby ustanowić królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.

Zasady podstawowe Harcerki (Przewodniczki)

 1. Obowiązki Harcerki rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerka jest wierna swojej ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerka, córka  chrześcijaństwa,  jest  dumna  ze  swej  wiary; pracuje sumiennie, aby ustanowić królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który ją otacza.