Euromoot 2019 – Mobilia Scriptoria

Międzynarodowa wędrówka Euromoot 2019 we Włoszech zgromadziła ponad 5000 przewodniczek i wędrowników. Wszyscy uczestniczyli w tworzeniu wyjątkowej księgi poprzez Mobilia Scriptoria, czyli „ruchome skryptorium”. Członkowie ognisk i kręgów — podobnie jak czynili to średniowieczni mnisi kopiści — przepisywali w swoich ojczystych językach fragmenty z czterech Ewangelii, dodając własne refleksje.

Razem z innymi przewodniczkami i wędrownikami wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże i przyjmowaliśmy je do naszych serc. Każdej z czterech tras prowadzących do Rzymu została przypisana jedna z Ewangelii, a każdemu ognisku i kręgowi wyznaczono jej konkretny fragment. Proces przepisywania poprzedzony był rozważaniem danego fragmentu Ewangelii modlitwą Lectio Divina. Wspólnie zgłębialiśmy Słowo Boże podczas naszej wędrówki wśród piękna otaczającej nas przyrody, w której można było poczuć obecność Boga. Przepisany odręcznie tekst czterech Ewangelii, komentarze będące owocem refleksji w ogniskach i kręgach, a także ilustracje i ozdobne inicjały na każdej ze stron, były namacalnymi znakami modlitwy, pracy i drogi każdego z uczestników Euromootu.

Wszystkie te strony zostały zebrane i oprawione w ogromne księgi, ofiarowane Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi na znak naszej wdzięczności i synowskiej miłości do Ojca Świętego.

Fragment fotoksiążki o Euromoot 2019, s. 86

Ewangelie „Mobilia Scriptoria” :