BUDUJEMY EUROPĘ!

FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO 

MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK PRZEWODNICZEK I SKAUTÓW EUROPY

Od ponad 60 lat Skauci Europy promują, za pomocą metody skautowej, prawdziwe braterstwo pomiędzy ludźmi w Europie i poza nią.Skauting to szkoła życia, która wspiera przyszłych obywateli w ich rozwoju osobistym. Pozwala również tworzyć silne więzi pomiędzy ludźmi i państwami.

W służbie na rzecz rozwoju osobistego i duchowego młodego pokolenia Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego (UIGSE-FSE) gromadzi obecnie ponad 73 000 członków – dzieci, młodzieży i wolontariuszy w 27 krajach.

CO ROBIMY

Poprzez swoją dzałalność chcemy wspierać wychowanie w rodzinie. Pomagamy dzieciom stać się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi obywatelami oraz chrześcijanami, otwartymi na Boga i innych ludzi, spójnymi w swoich myślach, słowach i działaniach; dorosłymi na których można polegać.

Rozwój poprzez grę

Wszystkie proponowane przez nas aktywności wychowawcze dla dzieci i młodzieży są dostosowane do wieku. Wychowujemy przez gry, które stanowią najlepsze narzędzie ćwiczenia pamięci oraz rozwoju innych umiejętności.

Wzrastanie w samodzielności

Na każdym etapie rozwoju skautowego, przy braterskim wsparciu starszych wychowawców, każdy wilczek, harcerz czy wędrownik ma okazję do rozwoju samodzielności i odpowiedzialności.

Rozwój umiejętności

Aktywności harcerskie stanowią okazję do odkrywania i rozwijania talentów – dzięki charakterystycznej dla skautingu ścieżce rozwoju, systemowi stopni i sprawności.

Doświadczenie braterstwa

Podobnie jak w rodzinie, młodych ludzi łączą przeżywane wspólnie radości. Uczą się również radzić sobie z różnicami, w duchu bezwarunkowej miłości i otwartości na innych.

agsdix-null

Miłość do przyrody

Większość aktywności skautowych odbywa się na łonie przyrody – środowiska, które sprzyja dokonywniu odkryć i wzbudza zachwyt, bardzo różnego od świata ekranów, w którym żyje dzisiaj większość z nas.

Otwartość na innych

Służba wyraża się w wielu harcerskich aktywnościach, od codziennego dobrego uczynku po pomoc starszym; stanowi okazję do tego, aby otworzyć oczy na potrzeby bliźnich. Wspólne obozy z drużynami z innych krajów to możliwość poznania nowych kultur.

CODZIENNE ZAANGAŻOWANIE

Od roku 1956, w którym została założona Federacja, wielu młodych ludzi miało szansę przejść proponowaną przez nas ścieżkę rozwoju. Było i jest to nadal możliwe dzięki ciągłemu zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, osób świeckich i duchownych, często rodziców oraz dorosłych harcerzy i harcerek. Federacja skautingu Europejskiego dzisiaj to:

STOWARZYSZENIA

CZŁONKÓW

WOLONTARIUSZY

UCZESTNIKÓW OBOZÓW SZKOLENIOWYCH W KAŻDYM ROKU

SILNE KORZENIE I WSPÓLNA OTWARTOŚĆ

„Europa jest wyjątkową mieszanką tysięcy lat własnego dziedzictwa historycznego z jej różnorodnością tradycji i kultur. Moim zdaniem to jest największa wartość naszego kontynentu: skarb, który tyle dał przez wieki całemu światu i który nadal ma coraz więcej do zaoferowania.”

Paolo Morassi

Włochy

„Wybieram europejski ruch młodzieżowy, ponieważ wierzę, że jedyny sposób na stworzenie realnej europejskiej jedności to umożliwienie rozwoju prawdziwej przyjaźni pomiędzy młodymi ludźmi z naszych krajów. To jest prosty, ale najważniejszy krok w rozwoju prawdziwie zjednoczonej i braterskiej Europy, przed tworzeniem jakiejkolwiek instytucji!”

Louis Marin

Francja<br />

„To, co widzę, że rośnie nieustannie, to prawdziwa Europa serca, przyjaźń ponad granicami. Podczas Eurojamu i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie doświadczyłam i zapragnęłam zjednoczonej i braterskiej Europy, w której żyjemy naszą wiarą, żeby dzielić się miłością Chrystusa, tam gdzie zostaliśmy powołani. Od nas zależy wzrastanie poprzez skauting europejski, ręka w rękę!”

Alix Dieudonné

Francja

„Uważam, że największym bogactwem Europy jest zarówno widoczna jedność kulturowa, jak i wielka różnorodność narodów. Doświadczyłam tej różnorodności jako okazji – na międzynarodowych spotkaniach gdzie spotyka się młodzież potrzebujemy jedynie pewnych umiejętności komunikacyjnych i dobrej woli, żeby wzjamenie się rozumieć, a różnice stają się wartością albo przynajmniej ciekawą informacją, a nie problemem.”

Joanna Skowronska

Polska

„Od kiedy pamiętam – cieszę się z faktu, że mogę nazywać się Europejką. Dlatego, kiedy odkryłam Skautów Europy, poczułam że to coś idealnie dla mnie! Świadomość, że istnieje w Europie prawdziwe skautowe braterstwo, które podziela te same ideały, wartości i zasady, jest jednym z głównych powodów, dla których jestem częścią tego wspaniałego ruchu.”

Janine Claro Cramer

Hiszpania

„Angażuję się w skauting europejski, ponieważ jest on dla mnie wspaniałą okazją, żeby podzielić się z innymi moją wiarą, kulturą i historią mojego kraju oraz poznać lepiej młodych ludzi z całej Europy, kulturę i historię ich krajów. To dla mnie wspaniałe świadectwo tego, że przyjaźń, duch radości i braterstwa są silniejsze niż gry polityczne.”

Aleksandra Szuba

Polska

CHCIAŁBYŚ DO NAS DOŁĄCZYĆ ALBO DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
PO PROSTU POWIEDZ CZEŚĆ!

Cieszy nas każda otrzymana wiadomość i pytanie, na które możemy odpowiedzieć – dzięki temu mamy możliwość się poznać.

Wesprzyj nas!

Wesprzyj działanie i rozwój Federacji Skautingu Europejskiego.

Przekaż darowiznę