NASZE SYMBOLE

KRZYŻ FSE

Symbolem ruchu jest czerwony, ośmioramienny krzyż ze złotą lilijką. Został on wybrany przez założycieli FSE w Kolonii w 1956.

Czerwony krzyż matlański nawiązuje do ideałów dawnego rycerstwa, w szczególności do Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego. Czerwień krzyża symbolizuje hojność i odwagę, a osiem ramion dla dawnych Rycerzy Maltańskich symbolizowało osiem błogosławieństw z Kazania na Górze, które pragnęli otrzymać. 

Lilijka, która na starych mapach zawsze wskazywała północ, symbolizuje kierunek, którego mamy się trzymać – Nieba. Jest ona także symbolem podążania za harcerskimi ideałami, a jej ramiona oznaczają trzy cnoty harcerskie: szczerość, ofiarność i czystość.

Krzyż znajduje się na berecie, na naszywce noszonej na piersi, na klamrze pasa harcerskiego oraz na sztandarze Stowarzyszenia.

SZTANDAR FSE

Sztandar FSE (fr. „Baussant” – ze starofrancuskiego „piękny symbol”) został zaprojektowany w 1966 podczas pielgrzymki Skautów Europy na uroczystości z okazji tysiąclecia opactwa Mont Saint-Michel.

Bezpośrednio zainspirowany sztandarem templariuszy, ma dwukolorowe tło, czarny po lewej a biały po prawej. Kolory te symbolizują walkę dobra ze złem. Na środku umieszczony jest krzyż FSE: ośmioramienny, ze złotą lilijką. Harcerki i harcerze uroczyście składają swoje przyrzeczenia trzymając lewą dłoń nad tym właśnie sztandarem. 

Białe pole oznacza Chrystusa, Niebo i działanie Ducha Świętego; czarne zaś ma przypominać nam o świecie ziemskim oraz codziennym zobowiązaniu do działania. Czerń i biel, dwa kolory, które zawsze symbolizowały światło i ciemność, są też znakiem walki Dobra ze Złem – w otaczającym nas świecie, jak i w życiu każdego z nas.

Krzyż jest wyrazem wiary katolickiej wyznawanej przez członków Stowarzyszenia, a jego osiem ramion symbolizuje osiem błogosławieństw z Kazania na Górze. Kolor czerwony ma przypominać o krwi przelanej przez męczenników. Sztandar Federacji reprezentuje naszą wolę, jako Skautów Europy, do pomocy w ustanawianiu Królestwa Chrystusa w całym naszym życiu i świecie, który nas otacza.

MUNDUR

Celem umundurowania jest stworzenie jednolitej grupy, bez różnic w stylu ubioru, które mogłyby zdradzać pochodzenie lub poziom społeczny. Jako wizualne odzwierciedlenie całej pedagogiki skautowej, noszenie munduru harcerskiego jest również znakiem jedności skautingu europejskiego wszędzie tam, gdzie jest on obecny.

  • Mundur składa się z granatowych spodni dla chłopców i granatowej spódnicy dla dziewcząt, jak również z beżowej, granatowej lub błękitnej koszuli – w zależności od grupy wiekowej, nurtu lub specyficznego charakteru jednostki (np. drużyny górskie czy wodne)
  • Wszyscy noszą pas z krzyżem harcerskim na klamrze, który ma przypominać, że: „założyć pas to znaczy dobrowolnie poddać się posłuszeństwu, być gotowym do drogi”.
  • Na koszuli mundurowej znajdują się naszywki, które odzwierciedlają różne etapy rozwoju skauta (stopnie, sprawności…). Zachęcają one nowych skautów do uczenia się od tych starszych i bardziej doświadczonych. Pozostałe oznaczenia mają na celu pokazać przynależność do Federacji Skautingu Europejskiego, a także do swojej Ojczyzny, regionu, jednostki oraz zastępu.
  • Skauci noszą granatowy beret lub kapelusz, w zależności od Stowarzyszenia.
  • Chusta jest uniwersalnym znakiem rozpoznawczym skautingu. Może być też przydatna zarówno podczas gier, jak i przy udzielaniu pierwszej pomocy.