Kim jesteśmy?

Federacja Skautingu Europejskiego jednoczy w skautowym braterstwie ponad granicami państw lokalne stowarzyszenia Skautów Europy w 27 krajach w Europie i Ameryce.

Od ponad 60 lat Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego (UIGSE-FSE), cieszący się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanym przez Stolicę Apostolską, promuje prawdziwą jedność ludzi Europy. UIGSE-FSE, gromadząc 73 000 członków z różnych krajów, aktywnie angażuje  się w życie obywatelskie, zarówno tych krajów, jak i całego kontynentu. Ma status członkowski w Radzie Europy, zabierając głos w sprawach rodziny oraz godności osoby ludzkiej. 

Nasz ruch wychowawczy, wspierający rodzinę, charakteryzuje się całościowym podejściem do wychowania – obejmuje wszystkie sfery życia ludzkiego. Wskazuje młodej osobie drogę ku prawdziwej wolności osobistej, wierności swoim przekonaniom oraz poświeceniu siebie w służbie bliźnim. Ma swoje źródła w antropologii chrześcijańskiej, Katolickiej Nauce Społecznej oraz w skautingu Lorda Baden-Powella.

Wszystkie stowarzyszenia zrzeszone w UIGSE-FSE opierają swoje działana na zasadach tradycyjnego skautingu Roberta Baden-Powella, z uwzględniem lokalnej specyfiki i bogactwa tradycji krajowych. W pełni wykorzystują również dziedzictwo założycieli skautingu katolickiego: ojca Jacquesa Sevin, hrabiego Mario Di Carpegna oraz profesora Jeana Corbisier, które wyraża się m.in. w tekstach Praw, Przyrzeczenia, Zasad i Ceremoniale, jednakowych dla wszystkich stowarzyszeń UIGSE-FSE.