Eurojam 2014: Przesłanie papieża

Do Przewodniczek i Skautów Europy zgromadzonych w Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois z okazji ich co dziesięcioletniego spotkania od 1 do 10 sierpnia 2014 roku 

 

Drodzy przyjaciele,

Cieszę się, że mogę Was pozdrowić, gdy zgromadziliście się na Eurojamie, we Francji w tym roku, żeby odnowić więzy, które łączą Was z Bogiem, z innymi i całym Stworzeniem.

Na Wasze hasło wybraliście fragment z Ewangelii św. Jana, w którym dwóch uczniów Chrzciciela pyta Jezusa: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” (Jan 1, 38) i Pan odpowiada im: „Przyjdźcie i zobaczcie” (Jan 1, 39). Żeby odkryć Jezusa, trzeba wyruszyć. Po drodze dostrzegamy, że Boga można poznać na wiele sposobów: przez piękno Jego stworzenia, kiedy włącza się do naszej historii z miłością, w relacjach braterstwa i służby, które dzielimy z naszymi bliźnimi.

W Rio de Janeiro wskazałem trzy ważne kroki, które trzeba podjąć, żeby odpowiedzieć na wołanie Jezusa: idź; bez strachu; żeby służyć. Jeśli my przyjmiemy zaproszenie Pana, żeby iść ku Niemu i doświadczyć Jego miłości, która wypełnia nasze serca radością, wtedy On zabierze jakikolwiek strach: strach przed Bogiem, strach przed innymi, strach stawienia czoła wyzwaniom życia. I pośle nas, żebyśmy głosili Jego miłość na krańcach świata oraz służyli naszym bliźnim w najbardziej oddalonych miejscach na ziemi.

Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy dbamy o naszą przyjaźń z Jezusem, staramy się poznać Go lepiej, przede wszystkim w Jego Słowie i w sakramentach. Sakramenty chrztu, bierzmowania i eucharystii urzeczywistniają wyjątkowe zbawcze zdarzenie, w którym jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, stając się nowymi istotami, członkami Kościoła. Tak wiele pokoleń zawdzięcza metodzie skautowej swój wzrost na drodze ku świętości, ćwiczenie się w cnotach i przede wszystkim rozwój duszy!

Wasza uroczystość pokrywa się z setną rocznicą wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. Zapraszam Was do modlitwy o jedność i pokój w Europie i na świecie. Jesteście prawdziwymi aktorami tego świata, nie tylko widzami! Wspieram Was, żebyście nie bali się stawić czoła wyzwaniom, aby ochronić wartości chrześcijańskie, przede wszystkim obronę życia, rozwoju i godności każdej osoby, walczyć przeciwko biedzie i podejmować tak wiele innych bitew, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia.

I kiedy Wasza droga staje się trudniejsza, będziecie pamiętać, że jesteście synami i córkami Kościoła. Kościół jest Waszą matką, wspiera Was i polega na Was! Jesteście powołani do tego, aby ją kochać, służyć jej z radością i hojnością Waszej młodości. Niech Maryja Panna towarzyszy Wam swoją czułością, teraz i przez całe Wasze życie.

Z Watykanu, 3 lipca 2014r.