Eurojam 2014: Przemówienia

Przemówienie na ceremonii otwarcia 3 sierpnia 2014

Martin Hafner, Komisarz Federalny

Drogie siostry harcerki, drodzy bracia harcerze,

3 sierpnia 1914 roku: ludzie Europy powstali przeciwko sobie.

3 sierpnia 2014 roku: skauci Europy wznoszą razem swoje serca, tak jak została wzniesiona twierdza Maryi, z dwunastoma gwiazdami Europy i flagami dwunastu podobozów.

Ojcowie założyciele Europy zawsze uważali flagę europejską za znak Maryi Panny ukoronowanej dwunastoma gwiazdami. Maryja pokazuje nam swoim życiem drogę do Chrystusa. Tylko w Nim, nie w pieniądzach czy broni, ludzkość odnajduje pokój, jedność i pojednanie. Tak, żyjemy w czasach pokoju i jedności w Europie. Ale nasze siostry i bracia z Ukrainy mogą powiedzieć nam, jak delikatny bywa pokój. Potrzebujemy więcej pojednania. Każdego dnia, w każdym sercu.

Dlatego ogłaszam ten Eurojam Eurojamem pojednania: pojednania z Bogiem, pojednania z samym sobą oraz pojednania z moją siostrą i moim bratem.

Pojednanie z Bogiem: Jedność istnieje tylko w Chrystusie. Zapraszam wszystkich z Was, żebyście przystąpili do sakramentu pokuty w trakcie tego tygodnia. Nasi księża są do Waszej dyspozycji dniem i nocą.

Pojednanie z samym sobą: Mówię „Tak” moim możliwościom i daję im wzrastać wśród pięknej natury.

Pojednany w ten sposób jestem otwarty na moje powołanie jako harcerz: aby służyć bliźniemu i jego zbawieniu.

Witam wszystkich naszych gości z Kościoła i państwa, które uczyniło ten Eurojam możliwym. Są tak liczni, że proszę o wybaczenie, ale nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Reprezentując ogrom ludzi, którzy nam pomogli, chcę dać naszą brązową chustę, symbol służby, dwóm młodym mężczyznom, którzy nie są skautami: naszym hydraulikom Nicolasowi i Ludivucowi. Tylko dzięki Wam mamy teraz wodę z naszym obozie. Dziękuję.

A teraz, drogie siostry i bracia, weźmy w posiadanie to nasze leśne miasto. Przemieńcie je na obraz Niebiańskiej Jerozolimy! Ogłaszam otwarcie Eurojamu 2014 w Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois!

Venite et videte!

Przemówienie na ceremonii zakończenia 10 sierpnia 2014

Martin Hafner, Komisarz Federalny

Drogie siostry harcerki, drodzy bracia harcerze,

Za kilka godzin będziecie już w drodze do domu i Eurojam będzie za Wami. W trakcie tego tygodnia przeżyliście ciężkie chwile w lasach Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, ale również wspaniałe momenty pełne radości, przyjaźni i pojednania.

Dzisiaj Europa zyskuje 12 500 radosnych i pojednanych serc. Zachowajcie to serce.

Papież Franciszek przesłał nam wiadomość do Eurojamu. Napisał: „Jesteście prawdziwymi aktorami tego świata, nie tylko widzami!”

Bądź harcerzem! Bądź harcerką! Bądź aktorem! Bóg Cię do tego powołał! Ile sióstr i braci nie jest tutaj obecnych, ponieważ są chorzy! I pomyślmy o tych prześladowanych chrześcijanach w Iraku. Ojciec Święty pisze nam: „Zapraszam Was do modlitwy o jedność i pokój w Europie i na świecie.” Módlcie się za tych, którzy są samotni, którzy są prześladowani! Harcerz jest stworzony do służby bliźniemu i jego zbawieniu.

Eurojam Pojednania trwa nadal – w Waszych sercach! Posyłam każdego z Was, żebyście zanieśli pojednanie w Chrystusie Waszym rodzinom, Waszym zastępom, Europie i wszystkim ludziom, których spotkacie.

Zainspirujcie się Eurojamem i odnówcie oblicze Europy!

Drodzy zastępowi! Venistis, vidistis, vadite!