LOGOSEUROJAM14

Le logo de l’Eurojam 2014 est enfin finalisé !

Le concours « Logo Eurojam 2014 » a pris fin l’été dernier, l’équipe pédagogique a présenté au Conseil Fédéral quinze logos fait par des patrouilles venues de toute l’Europe. Le logo d’une patrouille allemande a été sélectionné.
Il sera décliné sur différents supports : badge, écrits, t-shirts, drapeaux, revues, sites Internet, supports de communication et objets dérivés.
Merci à ceux qui nous ont aidés dans le choix de ce logo.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Warszawie, 10 listopada 2013 r., w przededniu Święta Niepodległości, miało miejsce robocze spotkanie krajowych organizacji harcerskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele statutowych władz Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego i Royal Rangers Polska.

Przedmiotem spotkania była ocena stanu otoczenia prawnego funkcjonowania harcerstwa w Polsce oraz ustalenie sposobu dalszych wspólnych działań na rzecz koniecznych zmian w tym zakresie. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy, w tym w relacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz w rozwiązywaniu problemów ważnych dla całego ruchu harcerskiego.

Przedstawicielami naszej organizacji podczas spotkania byli Piotr Sitko HR – przewodniczący zarządu Skautów Europy, Marek Mucha HR – przewodniczący rady naczelnej  i Dominika Pruszczyńska HR – sekretarz krajowy.